Aan allen waar wij mee samenwerken of samengewerkt hebben,

Logopediepraktijk Ommoord bestaat dit jaar 37 jaar. We begonnen de praktijk op Marshallweg 31 en verhuisden begin jaren ’90 naar nummer 7. Daar hebben wij met veel plezier in verschillende samenstellingen gewerkt.

De contacten met de collega’s, verwijzers, scholen, instellingen verliepen altijd zeer voorspoedig, mede door de samenwerking goed op elkaar af te stemmen, hadden en hebben wij nog steeds een goed draaiende praktijk!

Echter, onze oudste maat, Feikje Nassy, gaat met pensioen. In de loop van de jaren zijn we regelmatig op zoek geweest naar collega’s i.v.m. de flinke wachtlijsten. Het lukt onvoldoende om goede versterking voor de praktijk te vinden. Dit zullen veel collega’s herkennen als een algemeen probleem binnen de eerstelijns logopedische zorg.

Tot onze grote spijt gaan wij dan ook per 1 juli 2022 onze praktijk in de huidige vorm beëindigen.

Dit gaat ons zeer aan het hart, maar het is ons niet gelukt om collega’s te vinden om in dezelfde vorm door te gaan.

De andere maten Mirjam Polman en Ilona Lux onderzoeken of er mogelijkheden zijn, zodat zij de logopedische zorg in Ommoord kunnen continueren.

Uiteraard dragen wij zorg voor de nog in behandeling zijnde cliënten. Wij nemen bij een eventuele overdracht contact op met omliggende praktijken.

Wij willen graag iedereen hartelijk danken voor de zeer prettige samenwerking tijdens de afgelopen jaren!

Direct aanmelden

Contact gegevens

Praktijk team

Kwaliteit praktijk