Feikje Nassy

Werkzaam sinds 1984 in Logopediepraktijk Ommoord. Daarnaast werkt zij ook vanaf 1984 in een verpleeghuis. Haar belangstelling gaat uit naar stotteren, neurologische problematiek en kinderen in de basisschoolleeftijd met spraak-taalproblemen.

Kwaliteitsregister paramedici: 19900347591

feikje@logopedieommoord.nl

Mirjam Polman-Dekker

Werkzaam sinds 1999 in Logopediepraktijk Ommoord. Haar interesse gaat uit naar kinderen in de basisschoolleeftijd met spraak-taalproblemen, schisisproblematiek, afwijkende mondgewoonten en kinderen met leer-/leesmoeilijkheden. Zij is geregistreerd in het NVLF register-dyslexie.

Kwaliteitsregister paramedici: 09900371991

mirjam@logopedieommoord.nl

Ilona Lux-Bernoster

Werkzaam sinds 2015 in Logopediepraktijk Ommoord. Haar interesse gaat uit naar stemstoornissen, globusklachten, (jonge) kinderen met productieve taal-/spraakstoornissen en afwijkende mondgewoonten.

Kwaliteitsregister paramedici: 99912137891

ilona@logopedieommoord.nl