Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Let op: voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico. Ook logopedie valt onder dit eigen risico.

Logopedische behandeling in praktijk € 32,39 – € 30,60
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 63,40 – € 31,34
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Verslaggeving aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Uit-toeslag € 18,92 – € 10,60
Instructie/overleg ouders/verzorgers patient (m.u.v. CZ, Delta Lloyd, OHRA) € 32,39 – € 30,60
Tarief eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 64,78 – € 60,80
Verzuimtarief 100% van het geldende tarief € 32,39 – € 30,60