Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Let op: voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico van €385. Ook logopedie valt onder dit eigen risico.

Logopedische behandeling in praktijk € 37,80 – € 32,32
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 75,60 – € 48,19
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 100,00
Verslaggeving aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 90,00
Individuele behandeling met Uittoeslag (behandeling aan huis) € 55,40 – € 44,34
Instructie/overleg ouders/verzorgers patiënt (m.u.v. CZ, Delta Lloyd, OHRA) € 37,80 – € 32,32
Tarief eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 75,60 – € 63,63
Telefonische zitting (m.u.v. Ditzo, de Amersfoortse) €37,30 – €12,60
Verzuimtarief 100% van het geldende tarief € 37,80 – € 32,32