Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Let op: voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico van €385. Ook logopedie valt onder dit eigen risico.

Logopedische behandeling in praktijk € 35,66 – € 31,70
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 71,70 – € 45,92
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Verslaggeving aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Uittoeslag € 17,60 – € 11,30
Instructie/overleg ouders/verzorgers patiënt (m.u.v. CZ, Delta Lloyd, OHRA) € 35,66 – € 31,34
Tarief eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 71,32 – € 62,69
Telefonische zitting (m.u.v. Zilveren Kruis, Ditzo, DSW, Caresq,VGZ €16,55 – €11,89
Verzuimtarief 100% van het geldende tarief € 35,65 – € 31,70