Hoe regelt u de vergoeding voor logopedie?

Logopedie wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.

Let op: voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een wettelijk eigen risico van €385. Ook logopedie valt onder dit eigen risico.

Logopedische behandeling in praktijk € 32,60 – € 31,34
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 64,85 – € 31,34
Overleg met derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Verslaggeving aan derden (niet zijnde de verwijzer) rekening niet naar verzekeraar € 81,60
Uittoeslag € 18,35 – € 11,50
Instructie/overleg ouders/verzorgers patiënt (m.u.v. CZ, Delta Lloyd, OHRA) € 32,55 – € 31,10
Tarief eenmalig specifiek logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 65,10 – € 62,69
Verzuimtarief 100% van het geldende tarief € 32,60 – € 31,34