Wat is logopedie?

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen kinderen en volwassenen die problemen hebben op het gebied van spraak, taal, eten en drinken, mondgedrag, adem, stem of  het gehoor.

De problemen die door de logopedist behandeld worden, kunnen op verschillende gebieden liggen. De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • een hese- of schorre stem
 • globus-klachten, drukkend gevoel in de keel
 • hyperventilatie
 • spreken in het openbaar
 • aerofagie (frequent inslikken van grote hoeveelheden lucht)

Spraak

 • stotteren
 • slissen(interdentaliteit)
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken)
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte of bij een neurologische achtergrond)
 • neusspraak (nasaliteit)
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte)
 • lees- en leerproblemen

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen

Gehoor

 • problemen met auditieve vaardigheden

Logopedie is volop in ontwikkeling!

De enthousiaste Alandra loopt een dag mee met een logopedist. Samen met Jochem van Gelder ervaart zij hoe het is om als logopedist te werken. Een leuke manier om ons mooie vak te promoten!
(Kijk hier het programma ‘Later als ik Groot ben’.)