Privacy statement website Logopediepraktijk Ommoord

Logopediepraktijk Ommoord gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Logopediepraktijk Ommoord zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens
Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Logopediepraktijk Ommoord is  niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Bekijk hier ons privacy reglement.