Kwaliteit

De Logopediepraktijk voldoet aan de eisen voorgeschreven door het Kwaliteitsregister Paramedici. Om in het register te worden opgenomen moet een logopedist voldoende werkervaring op doen. Ook moeten bij- en nascholingen gevolgd worden om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie.

Daarnaast is de praktijk ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Ook vindt er intervisie plaats vanuit een kwaliteitskring voor logopedisten.

Privacy

Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met informatie van vertrouwelijke aard, zie ons privacy reglement.  Het privacy reglement van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)  wordt nageleefd. Tevens wordt voldaan aan de AVG wet welke van kracht wordt op 25 mei 2018. De Europese privacyverordening ‘algemene verordening gegevensbescherming’ (AVG) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers. Bekijk hier ons privacy reglement.

Wat is de NVLF?

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.
De NVLF behartigt de belangen van de logopedie en van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zowel op vakinhoudelijk als op sociaal-economisch en maatschappelijk gebied is de vereniging actief.

Zij stelt zich ondermeer ten doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland te verhogen. Dit resulteert in een scala aan activiteiten. Thema’s als specialisatie binnen de logopedie, logopedie en ouderen en vroegtijdige onderkenning worden in werkgroepen nader uitgewerkt. In heel Nederland zijn er kwaliteitskringen waarin logopedisten gezamelijk werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de logopedische zorg.

Klachtenregeling

Het kan (helaas) gebeuren. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over uw logopedist of over de logopedische behandeling. Waar kunt u dan terecht?

Praat eerst eens met de logopedist

Probeert u eerst het probleem met uw logopedist te bespreken. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan deze ook niet proberen de klacht op te lossen. Komt u er samen niet uit dan is het klachtrecht voor patiënten vastgelegd.

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF. Per 1 januari 2017 voldoen wij aan de Wet Kwaliteit Geschillen in de Zorg (WKKGZ). De informatie met betrekking tot de klachtenregeling is te vinden in de wachtkamer.

Brochure ‘Wat kunt doen bij klachten over uw logopedist’
Brochure ‘U heeft een klacht ingediend. Wat nu?’

Brochure ‘Wettelijke eisen bij beroepsuitoefening”